Značkovali sme v Slovenskom krase

V termíne 10.-12. septembra sa uskutočnilo druhá tohtoročná akcia zameraná na obnovu turistického značenia V Slovenskom krase. Ďalším cieľom bolo priblížiť záujemcom problematiku značenia turistických trás a pomôcť im nadviazať kontakt s regionálnym značkárom. Stretnutia sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov.

V piatok sa uskutočnila prednáška o značení a rotdelenie do skupín. V sobotu sme sa napriek nepriaznivému počasiu (dúfajúc, že sa to zlepší), rozdelili do niekoľkýchskupín a vyrazili sme do terénu.

Jedna skupina mala na starosti trasu Štóske sedlo – Skorušiná – Osadník. Vedie tadiaľto červená E8, medzinárodná trasa, známa aj ako Cesta hrdinov SNP. V Śtóskom sedle sa vymenili zničené smerové tabule za nové. ďalej sa vymenili smerové tabule na Skorušinej a Osadníku. Obnovovať značenie sa kvôli silnému dažďu nedalo a tak sme aspon vyslobodzovali značky spoza kríkov, aby ich bolo lepšie vidieť.

Druhá skupina sa vydala na trasu Hačava – Hačavské sedlo – Pod Osadník. Na miestach, ktoré neboli príliš mokré, obnovovali žltú značku. Tiež maľovali a osádzali značkárske kolíky, určené do lúčnatých terénov.

Tretia skupina mala na starosti trasy Matesova skala – Metlisko – Pod Osadník, a Metlisko – Matesova skala – Zádielska horáreň – Zádiel. Na nich bolo čiastočne obnovené (nakoľko dážď dovolil) zelené a červené značenie a osadenie značkárskeho kolíka.

Štvrtá skupina sa vydala na trasu Hačavské sedlo – Bezvody a po Planine. Obnovovala priebeh zelenej značky a natierala značkárske kolíky, aj vo vnútri elektrického ohradníka stráženého pastierskym psom. Tiež došlo na prečistenie korvín okolo existujúceho značenia.

V nedeľu sa vyčasilo a tak sa podarilo plán naplniť podľa pôvodného zámeru. Jedna skupinka mení smerové tabule v obci Hačava, v Háji aj v Turni nad Bodvou. Druhá obnovuje značenie žltej a modrej TZT na trase Turňa nad Bodvou, žel. stanica – Turňa nad Bodvou, centrum – záhradkárska kolónia.

Môžeme skonštatovať, že napriek sobotňajšej nepriazni počasia táto akcia splnila svoje účely. Sčasti sa obnovilo miestne turistické značenie, či už značky, značkárske kolíky, alebo smerovky, značenie na trasách sa prešistilo od krovín. Záujemci si tieto aktivity mohli vyskúšať na vlastnej koži a ak by chceli v tejto prospešnej činnosti pokračovať, budú už vedieť, na koho sa majú obrátiť.

Ďakujeme

  • Rišovi Poláčkovi za organizáciu,
  • Walterovi Gedeonovi za metodické vedenie,
  • Klubu Slovenských Turistov za spoluprácu,
  • starostke obce Háj za ústretovosť,
  • všetkým dobrovoľníkom za účasť a vykonanú prácu.

Sponzorom:

Organizátor: 
OZ STS Hiking

Tento obsah bol zaradený v Značkovanie. Zálohujte si trvalý odkaz.