Partneri

Klub bratislavských turistov (KBT)

Regionálna rada Klubu slovenských turistov pre oblasť Bratislavy. STS HIKING s touto organizáciou spolupracuje na obnove turistického značenia.
» webstránka

Fatranský spolok

Nezávislé občianske združenie zamerané na výskum a propagáciu vedecky overených informácií o faune a flóre v lokalite Národného Parku Malá Fatra. Ťažiskom činnosti je výskum medveďa hnedého.
» webstránka

Nadácia Ekopolis

Nadácia zameriavajúca sa na podporu zelených projektov. V oblasti turistiky je aktívna napríklad programom „Živé chodníky“, v rámci ktorého podporuje rekonštrukciu a zlepšovanie turistických značených trás, tzv. značkovaných chodníkov. Na značkárske stretnutia v roku 2010 prispeli finančne.
» webstránka

SIEMENS

V rámci podpory projektov, ktoré odporučili zamestanci tejto spoločnosti, sme získali peniaze na značkárske stretnutie v roku 2010.
» webstránka