Kontakt

Slovenský turistický spolok HIKING

skratka: STS HIKING
právna forma: občianske združenie
rok založenia: 2009

Adresa sídla

Zvolenská 13/26, 036 01 Martin

Korešpondenčná adresa

HIKING.SK, Haburská 49/D, 82101 Bratislava

IČO

42072166

DIČ

2120232620

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 292 983 4927 / 1100
IBAN: SK13 1100 0000 0029 2983 4927
SWIFT: TATRSKBX

Kontakt na predsedu združenia

Mgr. Ľubomír Mäkký
telefón: 0903 794 866
email: lubomir (bodka) makky (zavináč) hiking (bodka) sk