O nás

Občianske združenie Slovenský turistický spolok (STS) HIKING vznikol v decembri 2009. Zakladateľmi sú ľudia z  Hiking.sk. Poslaním nášho OZ je vykonávať verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany prírody a pomáhať zachovať prírodné dedičstvo pre budúce generácie.

Medzi naše vykonávané i plánované aktivity patrí pomoc pri budovaní a údržbe turistickej infraštruktúry v horách, najmä turistických značených trás, náučných chodníkov a turistických útulní, pomoc so sprístupňovaním informácií o aktuálnom stave a podmienkach v slovenských horách, vzdelávanie členov aj nečlenov STS HIKING najmä v oblasti ochrany prírody, zásad bezpečného pohybu v prírode, prvej pomoci, a pod., edičná a publikačná činnosť a i.

Radi medzi sebou privítame všetkých, ktorí majú záujem pomôcť.