Značkovali sme v Slovenskom krase

Maľovanie značiek pred stanicou

Maľovanie značiek pred stanicou

Zálohovať trvalý odkaz.